Chính sách bảo hành

Thời gian bảo hành sẽ được cung cấp chi tiết trong thông tin sản phẩm.

Nếu sản phẩm gặp lỗi xuất phát từ phía shop, chúng tôi sẽ tiến hành đền bù, đổi trả sản phẩm khác tương tự cho quý khách. Nếu không thể đền bù, đổi trả chúng tôi sẽ hoàn tiền lại số tiền tính theo thời gian quý khách chưa sử dụng hết dịch vụ.

Last updated