Hướng dẫn chuyển quốc gia hồ sơ Google về Việt Nam

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Google được gởi lời mời.

👉 Nếu không hiện như hình ở bước 3 thì bỏ qua Bước 3 và bước 4

👉 Nếu hiện như hình thì các bạn hãy thực hiện bước 3 và bước 4

Bước 3: Vào Cài đặt

Bước 4: Lùi xuống dưới, chọn Đóng hồ sơ thanh toán.

Bước 5: Vào https://pay.google.com

Chọn: “Thêm phương thức thanh toán

Bước 6: Nhập như ảnh bên dưới:

Bước 7: Nhấn Lưu

“Nó báo sai số thẻ thì kệ nó” Như vậy đã tạo xong hồ sơ Việt Nam.

Tắt trình duyệt, sau đó vào Gmail nhấn lại vào link tham gia là xong.

Last updated