Hướng dẫn thoát Family Google

Lưu ý: Trong vòng 12 tháng bạn chỉ được đổi family một lần nên hãy cân nhắc nhé 😉

Bước 1: Truy cập vào https://families.google.com/families

Nếu bạn là " Thành viên "

Bước 2: Ấn vào Menu

Bước 3: Chọn Rời khỏi nhóm gia đình

Bước 4: Xác nhận lại một lần nữa, ấn chọn RỜI KHỎI NHÓM GIA ĐÌNH

Nếu bạn là " Người quản lí gia đình "

Bước 2: Ấn vào Menu

Bước 3: Chọn Xóa nhóm gia đình

Bước 4: Xác nhận lại một lần nữa, ấn chọn XÓA

Sau đó thì bạn đã rời family google thành công rồi đó 😉

Last updated